Lâm Đồng giải quyết vốn cho phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số

Lâm Đồng giải quyết vốn cho phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số
Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng ngày càng được nâng cao rõ rệt. Trong ảnh: Đường dẫn vào thôn K’Long (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) nay đã khang trang hơn. Ảnh: baolamdong.vn
Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng ngày càng được nâng cao rõ rệt. Trong ảnh: Đường dẫn vào thôn K’Long (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) nay đã khang trang hơn. Ảnh: baolamdong.vn

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S , 6 tháng đầu năm, hệ thống cơ quan công tác dân tộc ở địa phương đã thực hiện khá tốt vai trò tham mưu trong công dân tộc và chính sách dân tộc. Tuy nhiên, tình hình sản xuất, đời sống vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, giá cả không ổn định, nhiều nơi thiếu nước phục vụ sản xuất. Việc lồng ghép các chương trình, dự án trong vùng dân tộc thiểu số chưa đạt hiệu quả cao. Một số chính sách đầu tư vùng dân tộc chưa được phân bổ hoặc phân bổ chậm dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao… Đặc biệt, đã xảy ra một số vụ việc đồng bào trở về làng cũ phá rừng, xâm chiếm đất lâm nghiệp, tranh chấp đất đai; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Để làm tốt công tác dân tộc trong những tháng cuối năm, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban Dân tộc tiếp tục chủ trì, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh rà soát các chương trình, dự án chưa được phân bổ vốn hoặc đã phân bổ nhưng chưa đủ kinh phí báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết vốn trước ngày 30/7; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác trên địa bàn toàn tỉnh; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, các cấp, ngành tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng đảm bảo hiệu quả; quan tâm đầu tư nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào dân tộc.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền cần phát huy vai trò của Già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, nhà nước với bà con; tranh thủ người có uy tín, chức sắc cùng tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền cơ sở.
Chu Quốc Hùng

Có thể bạn quan tâm