Lai Châu bảo tồn văn hóa dân tộc Thái Tây Bắc

Ở Mường So, mỗi bản đều có Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái. Các câu lạc bộ này hoạt động tích cực đã và đang lưu giữ, bảo tồn và góp sức truyền dạy những làn điệu văn hóa Thái cho các thế hệ trẻ học tập, gìn giữ bản sắc văn hóa riêng có của dân tộc mình.

Một số hình ảnh về múa nón và múa quạt của dân tộc Thái trắng ở Mường So, Lai Châu. 

 

 

 

 

 Đề xuất