Họp mặt chúc mừng nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo là người Khmer xuống còn gần 4 %,. Bộ mặt vùng đồng bào Khmer đặc biệt khó khăn đã có sự thay đổi rõ nét. 

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng tặng quà cho các vị sư sãi nhân dịp mừng lễ Sene Dolta.


Tại buổi họp mặt, Thượng tọa Thạch Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh bày tỏ sự tin tưởng và phấn khởi trước các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer trong tỉnh giữ vững và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực hơn nữa trong lao động, sản xuất, học tập, góp sức xây dựng vùng đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng phát triển. 

Dịp này, tỉnh Trà Vinh đã tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu là người dân tộc Khmer, đại diện các chùa Khmer, hộ đồng bào Khmer đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Biểu diễn văn nghệ mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer 

Đề xuất