Hội xuân Liêng Nung

Người dân và du khách tham dự phần thi đấu vật tại Hội xuân Liêng Nung ở Khu làng nghề truyền thống bon N'jriêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông). Ảnh: Minh Phương
Người dân và du khách tham dự phần thi đấu vật tại Hội xuân Liêng Nung ở Khu làng nghề truyền thống bon N'jriêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông). Ảnh: Minh Phương

Người dân và du khách tham dự phần thi đấu vật tại Hội xuân Liêng Nung ở Khu làng nghề truyền thống bon N'jriêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Hội xuân Liêng Nung ảnh 1

Người dân và du khách tham dự phần thi đấu vật tại Hội xuân Liêng Nung ở Khu làng nghề truyền thống bon N'jriêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông). Ảnh: Minh Phương

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm