Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ đây là Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tiên của khóa XIV, thảo luận một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật về hội. Hai dự thảo luật này đã được Quốc hội khóa XIII cho ý kiến và sẽ được trình Quốc hội khóa XIV xem xét, thảo luận, thông qua trong Kỳ họp thứ Hai chuẩn bị diễn ra vào tháng 10 tới. Nhắc lại yêu cầu cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý tới việc phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2016 - 2021.. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2016 - 2021.. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Đề cập tới các quyền con người, quyền cơ bản của công dân liên quan tới tôn giáo, tín ngưỡng, quyền lập hội được Hiến định, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc ban hành 2 đạo luật này là rất cần thiết để thể chế hóa cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, qua đó bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền lập hội của công dân và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. 

Quang cảnh Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Quang cảnh Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2016 - 2021.  Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Theo chương trình, ngày 8/9, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và cho ý kiến vào dự thảo Luật về hội.

Ðại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ðại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Có thể bạn quan tâm