Hỗ trợ bổ sung gạo cho đồng bào dân tộc tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng tỉnh Nghệ An

Hỗ trợ bổ sung gạo cho đồng bào dân tộc tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng tỉnh Nghệ An
Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân. Ảnh: baochinhphu.vn
Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân. Ảnh: baochinhphu.vn

Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung 7.129,909 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực trên địa bàn 4 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong giai đoạn 2016-2020, theo Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 2/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận, sử dụng số gạo nêu trên hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác trên địa bàn.

Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An thống nhất số lượng gạo cấp hàng năm theo nhu cầu thực tế, bảo đảm đủ số lượng gạo cấp đến hết năm 2020 không vượt quá số lượng gạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trần Hiền Hạnh

Có thể bạn quan tâm