Hiệu quả từ đồng vốn cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang

Hiệu quả từ đồng vốn cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang
Đàn ngan của gia đình anh Trần Văn Ngọc có được nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang.
Đàn ngan của gia đình anh Trần Văn Ngọc có được
nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang. 

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều bà con nông dân đã thoát nghèo, mở rộng quy mô chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Đàn gà của gia đình chị Nguyễn Thị An ở xã Lan Mẫu, có được từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang.
Đàn gà của gia đình chị Nguyễn Thị An ở xã Lan Mẫu, có được
từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang.

Cặp bò của gia đình anh Trần Văn Ngọc có được từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang.
Cặp bò của gia đình anh Trần Văn Ngọc có được từ
nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm