Hải Dương có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hải Dương có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đường giao thông nông thôn ở Hải Dương. Ảnh:haiduongdost.gov.vn
Đường giao thông nông thôn ở Hải Dương. Ảnh:haiduongdost.gov.vn

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt này gồm Lê Ninh, Phúc Thành, Phạm Mệnh (huyện Kinh Môn); Lê Lợi, Hưng Đạo, Kênh Giang, Bắc An (thị xã Chí Linh); Vĩnh Hòa, Tân Phong, Hưng Thái, Văn Hội, Hoàng Hanh, Nghĩa An (huyện Ninh Giang) 

Tính đến nay, Hải Dương đã có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm khoảng 50% tổng số xã); đồng thời đang làm thủ tục đề nghị công nhận huyện Kinh Môn là huyện nông thôn mới và thị xã Chí Linh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 

Từ nay đến cuối năm 2017, Hải Dương phấn đấu bình quân toàn tỉnh đạt 17 tiêu chí/xã; có thêm ít nhất 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 132 xã, đạt 58,4%). 

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, Hải Dương phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra tiến độ ở các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tỉnh cũng tăng cường huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới như: dành một phần ngân sách địa phương, hỗ trợ của cấp trên và các nguồn lực xã hội hóa cho xây dựng nông thôn mới; lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác. 

Để xây dựng xã nông thôn mới bền vững, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới phải căn cứ vào khả năng của địa phương và nguồn vốn huy động được để xây dựng những công trình có quy mô phù hợp; đảm bảo trước khi trình UBND tỉnh thẩm định không có nợ đọng xây dựng cơ bản./. 
Mạnh Tú
TTXVN

Có thể bạn quan tâm