Hà Tĩnh: Cá nuôi lồng bè và hàu chết hàng loạt do ngọt hóa nguồn nước

Hà Tĩnh: Cá nuôi lồng bè và hàu chết hàng loạt do ngọt hóa nguồn nước
Cán bộ Thú y thủy sản kiểm tra cá chết.
Cán bộ Thú y thủy sản kiểm tra cá chết.

Cá chết chất đống chờ tiêu hủy.
 Cá chết chất đống chờ tiêu hủy. 

Công nhân HTX Hợp Lực vớt cá chết.
Công nhân HTX Hợp Lực vớt cá chết. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm