Hà Nội ứng dụng chuyển đổi số vào tiêu thụ nông sản cho hợp tác xã

Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xây dựng được hệ thống quan trắc thời tiết vào sản xuất rau an toàn thông qua dự án do Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục phối hợp Ngân hàng Thế g
Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xây dựng được hệ thống quan trắc thời tiết vào sản xuất rau an toàn thông qua dự án do Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục phối hợp Ngân hàng Thế g

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những công nghệ mới đã tác động đến đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực và đang phát huy được những ưu thế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Đây là cơ hội tốt thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã từ cấp Trung ương đến địa phương. Hiện nay, các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, hợp tác xã đã không còn xa lạ với các hình thức kinh doanh trực tuyến, tuy nhiên chưa thực sự bài bản và phát sinh nhiều hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ vào vận hành. Với sự vào cuộc mạnh mẽ từ các tỉnh, các sở ban ngành địa phương, công tác tổ chức kết nối, hướng dẫn từ các Bộ, ngành Trung ương và sự hỗ trợ từ các sàn thương mại điện tử lớn, việc phân phối nông sản vào chính vụ của người dân trên các nền tảng trực tuyến đã thuận lợi hơn, quy trình dễ dàng hơn, các giải pháp số trong nông nghiệp đa dạng hơn và dần nâng cao được giá trị của các sản phẩm nông sản của địa phương. Bên cạnh đó, Liên minh hợp tác xã phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị chuyên môn, lựa chọn và phát triển một số sàn thương mại điện tử minh bạch để kết nối các hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm trên sàn hiệu quả và bền vững.

Hà Nội ứng dụng chuyển đổi số vào tiêu thụ nông sản cho hợp tác xã ảnh 1Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xây dựng được hệ thống quan trắc thời tiết vào sản xuất rau an toàn thông qua dự án do Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục phối hợp Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.

Châu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm