Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP

Phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 của huyện Ba Vì (Hà Nội).
Phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 của huyện Ba Vì (Hà Nội).

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có sản phẩm OCOP; có ít nhất 70% chủ thể OCOP là tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp; có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng hoặc tham gia liên kết chuỗi giá trị ổn định, hiệu quả; 100% các sản phẩm OCOP được tham gia các sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP; mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 01 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. Hằng năm mỗi quận, huyện, thị xã phát triển ít nhất 02 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; phấn đấu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử;…).

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP ảnh 1Phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 của huyện Ba Vì (Hà Nội).
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm