Giới thiệu nét đặc trưng văn hóa các tộc người Ninh Thuận

Tuổi trẻ Ninh Thuận xem hiện vật và hình ảnh tư liệu tại khu trưng bày.
Ảnh: Đức Ánh - TTXVN

Với diện tích 300 mét vuông, Bảo tàng Ninh Thuận đã trưng bày hơn 500 hiện vật và hình ảnh tư liệu, thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của các tộc người Ninh Thuận, thông qua các trang phục, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các nghi thức tín ngưỡng, phong tục tập quán, nghệ thuật truyền thống, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đặc biệt là một số hình ảnh vô cùng quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận…
 
Bà Lê Thị Tuyết Ánh, Giám đốc Bảo tàng Ninh Thuận cho biết: Trưng bày chuyên đề "Văn hóa các tộc người Ninh Thuận" nhằm giới thiệu đến công chúng về những di sản văn hóa đặc sắc, những nét đặc trưng của các tộc người sinh sống tại Ninh Thuận; qua đó giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các tộc người trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển.
 
Trưng bày chuyên đề "Văn hóa các tộc người Ninh Thuận" phục vụ người xem đến ngày 10/11/2016./.

Đề xuất