Động Lùng Khúy - Đệ nhất hang động của Cao nguyên đá Đồng Văn

Động Lùng Khúy - Đệ nhất hang động của Cao nguyên đá Đồng Văn
Xác định được giá trị của động Lùng Khúy, huyện Quản Bạ đã dành nguồn kinh phí gần 3 tỷ đồng để đầu tư, đưa vào khai thác Động Lùng Khúy phục vụ phát triển du lịch với những hạng mục như: Xây dựng cửa động, cổng sắt, bậc lên xuống, cầu sắt đi trong động và nhiều công trình phụ trợ khác. Cùng với đó, huyện còn tiến hành quy hoạch chuỗi các sản phẩm du lịch từ Động Lùng Khúy đi xuống rừng đá Cán Tỷ, khu thị tứ Tráng Kìm, làng văn hóa du lịch Nặm Đăm và Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám…

Dưới đây là một số hình ảnh về động Lùng Khúy- Đệ nhất hang động của Cao nguyên đá Đồng Văn
 
Báo Hà Giang

Có thể bạn quan tâm