Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Cà Mau

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Cà Mau
Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận chính quyền của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp đã xác định công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; thường xuyên quán triệt nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. 
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVNPhó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVN
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVN
Tỉnh Cà Mau chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác chính quyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đưa nội dung thực hiện công tác dân vận vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân cũng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội. Ban Cán sự Đảng ủy UBND tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong triển khai thực hiện ‘‘Năm Dân vận chính quyền’’. Công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận ở một số cơ quan hành chính, chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt; chưa chủ động tuyên truyền, giải thích đối thoại trực tiếp với nhân dân. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức cải cách hành chính, chưa chủ động tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nên dẫn đến một số tồn tại, hạn chế chậm được xử lý, khắc phục như: tiến độ tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chậm; giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân bị trễ hạn...
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình, thời quan qua, mặc dù cơ quan chức năng tỉnh đã vận dụng thực hiện nhiều chính sách đảm bảo có lợi cho người khiếu nại về đất đai, quá trình giải quyết vụ việc thấu tình đạt lý thông qua đối thoại, tuyên truyền, vận động thuyết phục... Tuy nhiên, một số vụ việc khiếu nại về nhà đất do lịch sử để lại, trong khi đó các chính sách về đất đai có nhiều thay đổi, việc áp dụng từng thời điểm có khác nhau cũng là vấn đề nảy sinh cho người dân khiếu nại tiếp theo. Quyền lợi của người dân ngày càng được mở rộng. Một số trường hợp hiểu rõ các quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình khiếu nại không đúng cơ quan có thẩm quyền, vượt cấp. Một số vụ việc xuất phát từ yêu cầu khiếu nại tranh chấp trong lĩnh vực đất đai không thành nên người khiếu nại chuyển sang tố cáo. Thời gian tới, Tỉnh ủy tăng cường chỉ đao các cấp, các ngành vào cuộc quyết liệt hơn để cố gắng giải quyết một số vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm. Mặt khác, tỉnh cũng đề xuất Trung ương xem xét, có hướng dẫn thống nhất bộ phận nào của tỉnh tham mưu trực tiếp công tác dân vận chính quyền đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn quốc.
 
Tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả thực hiện ‘‘Năm Dân vận chính quyền’’ của tỉnh trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo của Tỉnh ủy Cà Mau khát quát khá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm về thực hiện ‘‘Năm dân vận chính quyền’’ là rất cụ thể, chi tiết, đầy đủ đảm bảo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Bên cạnh những kết quả rà soát và có giải pháp tích cực trong xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tỉnh Cà Mau có sự vận dụng linh động các chính sách có lợi nhất cho dân trong giải quyết các vụ việc khiếu nại về nhà đất.
Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVN
Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Há/TTXVN
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đề nghỉ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, chú trọng tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật để giúp người dân thông hiểu và đồng tình ủng hộ. Địa phương tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận chính quyền. Nhất là gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân rộng mô hình dân vận khéo, tăng cường công tác kiểm tra... Đặc biệt là chủ động trong công tác đối thoại giải quyết vụ việc khiếu nại thấu tình, đạt lý, đúng theo quy định của pháp luật, đây là một trong những giải pháp góp phần giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo ở địa phương trong thời gian tới. Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
 
Trước đó, Đoàn khảo sát, nghiên cứu đề tài cấp quốc gia do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương Ngô Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Liêp hiệp Phụ nữ tỉnh và Huyện ủy Đầm Dơi./.
Kim Há
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm