Điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận

Điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận

Theo Quyết định điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, so với mặt bằng cũ đã được duyệt năm 2010, mặt bằng mới được mở rộng về phía Tây Nam và lùi sâu vào đất liền khoảng 400m. Tổng diện tích chiếm đất của dự án (trên đất liền) là 443,11 ha; trong đó diện tích nhà máy chính trong hàng rào 189,77 ha, diện tích vùng cách ly 500m từ hàng rào nhà máy 196,73 ha, khu lán trại tạm 11 ha, bãi phục vụ thi công 45,61 ha. Tổng diện tích sử dụng trên biển là 440,57 ha; trong đó diện tích khu vực nhà máy 87,41 ha, diện tích khu vực cách ly biển 318 ha, bãi phục vụ thi công 4,39 ha, cửa nhận nước số 1 chiếm 10,8 ha, cửa nhận nước số 2 diện tích 10,8 ha, cửa xả số 1 là 4,85 ha, cửa xả nước số 2 là 4,32 ha. 

Quang cảnh lễ công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2
 Quang cảnh lễ công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Bên cạnh đó, còn có một số điều chỉnh khác như quy mô công suất và công nghệ được quy hoạch với quy mô 4 tổ máy với công suất mỗi tổ máy từ 1.000 đến 1.200 MW, được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn lắp đặt 2 tổ máy; cao trình san nền dự kiến là +12m (hệ cao độ quốc gia), cao trình cuối cùng sẽ được chuẩn xác trong Dự án đầu tư được phê duyệt. Các nội dung khác theo Quyết định số 3849/QĐ-BCT ngày 20/7/2010 của Bộ Công Thương. 

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, so với mặt bằng cũ đã được phê duyệt năm 2010, mặt bằng mới được mở rộng về phía Tây Nam và lùi sâu vào phía đất liền khoảng 285 - 395 mét. Tổng diện tích chiếm đất của dự án (trên đất liền) là 380,91 ha; trong đó diện tích nhà máy chính trong hàng rào 170,96 ha, diện tích vùng cách ly 500m từ hàng rào nhà máy 165,77 ha, khu lán trại tạm 10,94 ha, bãi phục vụ thi công 33,24 ha. Tổng diện tích sử dụng trên biển là 377,63 ha; trong đó diện tích khu vực nhà máy 57,55 ha, diện tích khu vực cách ly trên biển 285,3 ha, bãi phục vụ thi công 28,38 ha, cửa xả nước số 1 là 3,14 ha, cửa xả nước số 2 là 3,26 ha. 

Ngoài ra còn có một số điều chỉnh khác như: quy mô công suất Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 được qui hoạch với quy mô 4 tổ máy với công suất mỗi tổ máy từ 1.000-1.200 MW, được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn lắp đặt 2 tổ máy; cao trình san nền dự kiến là +15m (hệ cao độ quốc gia), cao trình cuối cùng sẽ được chuẩn xác trong dự án đầu tư được phê duyệt. Các nội dung khác theo Quyết định số 3850/QĐ-BCT ngày 20/7/2010 của Bộ Công Thương. 

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân, UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện Dự án di dân tái định cư của từng dự án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện cắm mốc điều chỉnh qui hoạch địa điểm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận; phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thiết kế, xây dựng các hạng mục hạ tầng đồng bộ phục vụ thi công các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. 

Tại hội nghị, người dân phát biểu tỏ rõ thái độ đồng tình điều chỉnh quy hoạch, mong muốn Nhà nước sớm triển khai thực hiện dự án; làm tốt công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư, tạo điều kiện cho người dân vùng dự án ổn định đời sống, yên tâm sản xuất./. 

 

Có thể bạn quan tâm