Điểm sáng ở huyện vùng cao Si Ma Cai

Điểm sáng ở huyện vùng cao Si Ma Cai
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển Đảng được chú trọng đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Lễ kết nạp Đảng viên tại thôn Seo Khai Hóa xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN
Lễ kết nạp Đảng viên tại thôn Seo Khai Hóa xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN
Ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai cho biết: Si Ma Cai là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lào Cai, có tổng diện tích tự nhiên 23.493,9 ha, dân số trên 37.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Toàn huyện có 13 đơn vị hành chính cấp xã và 59 thôn, bản. Thời gian qua, tập thể cấp ủy huyện luôn có sự đoàn kết thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh các phong trào, tích cực tham gia lao động sản xuất, trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng. Huyện xác định nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nên đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở chú trọng phát triển đảng viên ở đơn vị sự nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những chi bộ thôn còn ít đảng viên. Ngoài ra, các đảng ủy cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Hằng năm, các cơ sở đảng được giao chỉ tiêu tạo nguồn, yêu cầu từng chi bộ rà soát đối tượng, phân công đảng viên, cấp ủy viên phụ trách quần chúng phấn đấu vào Đảng. Tính đến tháng 11/2019, Đảng bộ huyện Si Ma Cai có 43 tổ chức cơ sở đảng (gồm 17 đảng bộ, 26 chi bộ) trực thuộc huyện ủy, 117 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đặc biệt, 59/59 thôn có chi bộ độc lập, 51/59 chi bộ thôn có ban chi ủy và các trường học, trạm y tế đều có đảng viên. Tổng số đảng viên của huyện tính đến cuối năm 2019 là 2.213 người, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số 1.184 người. Những kết quả trên đã góp phần giúp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện có niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là yếu tố thuận lợi trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho thế hệ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số lý tưởng cách mạng, có ý chí phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để được đóng góp, cống hiến, phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cũng theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai Nguyễn Văn Minh, những thuận lợi và cách làm trên đã có những tác động tích cực trong công tác xây dựng, phát triển đảng viên, đặc biệt công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số có nhiều bước tiến đáng kể. Hàng năm, huyện kết nạp được từ 80-100 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Những đảng viên mới được kết nạp đều thể hiện tốt vai trò nòng cốt ở cơ sở, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Họ cũng là tấm gương tích cực trong việc vận động người dân, gia đình thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển Đảng ở huyện vùng cao Si Ma Cai cũng gặp không ít khó khăn. Do đặc thù là huyện vùng cao, biên giới, điều kiện còn khó khăn nên phần lớn quần chúng trẻ trong độ tuổi thanh niên đi làm ăn xa, không thường xuyên có mặt tại địa phương, ảnh hưởng đến việc tạo nguồn phát triển đảng viên khu vực nông thôn. Ngoài ra, phong tục, tập quán ở một số cơ sở, bộ phận nhân dân còn lạc hậu dẫn đến một số quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng đối tượng đảng nhưng lại vi phạm về chính sách dân số. Một số đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động chưa hiệu quả, chưa tập hợp, thu hút được đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào hoạt động. Vì vậy còn hạn chế trong việc phát hiện nguồn, tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và từng bước tháo gỡ những khó khăn, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện của người dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng và xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh... Các chi bộ thôn, bản xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp, phân công cấp ủy, đảng viên để tổ chức thực hiện. Hằng năm, chi bộ chỉ đạo các đoàn thể trong bản đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó nhằm phát hiện đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Các tổ chức đảng cơ sở không chỉ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số mà còn phát huy tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, trở thành cầu nối, góp phần quan trọng tuyên truyền, vận động, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân trên địa bàn.
Hồng Ninh

Có thể bạn quan tâm