Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV

Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội và chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội và chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

5 năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn là: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh”.

 
Các phong trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân phát động đã thu hút hàng triệu hộ nông dân tham gia và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi; có nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn tạo thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 12,6 triệu lao động. Các cán bộ, hội viên, nông dân đã tích cực tham gia những hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Hàng triệu hội viên, nông dân tham gia phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; trong đó đã hiến 24,7 triệu m2 đất, đóng góp hơn hai ngàn tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới. 

Qua các phong trào thi đua của Hội Nông dân đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng… được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng. 

 

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp công nhân đã đạt được trong 5 năm qua. 

“Những thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã khẳng định: Vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam thực sự là trung tâm, nóng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; đoàn kết trong nông dân và tổ chức Hội ngày càng được củng cố vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn”, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh. 
 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nông dân tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nông dân tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 3 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba tặng 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 96 cá nhân thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội, sản xuất kinh doanh giỏi và tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015./. 

Có thể bạn quan tâm