Cuối năm 2020, Việt Nam hoàn thành tắt sóng truyền hình mặt đất

Cuối năm 2020, Việt Nam hoàn thành tắt sóng truyền hình mặt đất
Sắp dừng truyền hình số mặt đất. Ảnh : truyenhinhsomatdat.net
Sắp dừng truyền hình số mặt đất. Ảnh : truyenhinhsomatdat.net
Về việc chuyển đổi tần số và chuyển đổi công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chuyển đổi 9/15 kênh tần số, 06/15 kênh tần số còn lại sẽ chuyển đổi sau khi triển khai mạng đơn tần tại hai khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC) đã hoàn thành việc chuyển đổi tất cả 9 kênh tần số và đã chuyển đổi 22/41 trạm phát sóng, 19 trạm phát sóng còn lại sẽ chuyển đổi công nghệ trong thời gian tới. Công ty Cổ phần Toàn cầu (AVG) đã hoàn thành việc chuyển đổi 128/128 kênh tần số. Đối với công tác xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số, Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc xác định vùng hỗ trợ thiết bị thu nhận tín hiệu (Set Top Box – STB) đối với địa bàn thuộc vùng phủ sóng của trạm phát lại (ATV) tại 9 tỉnh nhóm II và 12 tỉnh nhóm III. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải khẳng định: Việc triển khai thực hiện tắt sóng truyền mặt đất thành công trong năm 2020 không chỉ khẳng định sự tiến bộ của Việt Nam mà còn góp phần vào sự phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam thời gian tới. Để đảm bảo thời gian tắt sóng theo đúng lộ trình, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan cần nỗ lực trong việc hỗ trợ đầu thu cho địa phương; tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thời điểm ngừng phát sóng đối với các trạm phát lại và địa bàn chuyển sang sử dụng truyền hình số qua vệ tinh; tổ chức tập huấn về công tác triển khai số hóa truyền hình cho các tỉnh nhóm IV trong thời gian sớm để việc tắt sóng truyền hình số mặt đất được cơ bản thực hiện vào ngày 30/11/2020. Dự kiến ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức công bố việc tắt sóng truyền hình số mặt đất trên toàn quốc.
 Nguyễn Thị Ngọc Bích

Có thể bạn quan tâm