Công nhận huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) và huyện Tân Yên (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

Diện mạo nông thôn mới trên xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh : tcnn.vn
Diện mạo nông thôn mới trên xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh : tcnn.vn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 905/QĐ -TTg, công nhận huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và Quyết định số 904/QĐ-TTg công nhận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) và huyện Tân Yên (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1Diện mạo nông thôn mới trên xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: tcnn.vn

UBND tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Mỹ Xuyên, huyện Tân Yên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
* Đến nay, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.
Sản xuất của huyện hàng năm đều tăng trưởng khá, nổi bật như: diện tích các giống lúa thơm đặc sản chiếm 65,3%, đặc biệt là thương hiệu giống lúa ST25 đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới; chăn nuôi gia súc (chủ yếu là đàn bò) là mô hình giúp nhiều hộ dân thoát nghèo; mô hình tôm - lúa được xem là mô hình thông minh và là thế mạnh của địa phương, với diện tích gần 8.000 ha.
Huyện đã huy động được trên 5.962 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện đề ra mục tiêu năm 2025, duy trì và nâng chất 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) và hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Công nhận huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) và huyện Tân Yên (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 2Khu vực hành chính công ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bắc Giang

* Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả nổi bật. Đến nay, số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 20/20 xã, đồng thời hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia. Đến hết tháng 8/2019, địa phương không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện năm 2019 đạt 37,2 triệu đồng/người/năm (gấp 2,66 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 2,96%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,2%, 20/20 xã xây dựng nông thôn mới đều đạt trên 98%; tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động đạt 96,54%... Các xã đều có tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%.

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm