Công nhận 2 huyện của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 20/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định số 547, 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

cauke.jpg
Ngày 17/5/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè kết hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, đơn vị giám sát, thi công và chính quyền địa phương xã Thạnh Phú tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng tuyến đường nhựa Kênh T1 ở ấp 1 xã Thạnh Phú. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia nghiệm thu tuyến đường. Ảnh: travinh.gov.vn

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cầu Kè và huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Cầu Kè và huyện Tiểu Cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Tiểu Cần là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018.

Xác định xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng, từ thành công xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, qua đó tạo nên diện mạo mới, sức sống mới trên quê hương Tiểu Cần.

Đến nay, huyện có 9/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Riêng 2 thị trấn Tiểu Cần và Cầu Quan đều được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Hiện có 9/9 xã thực hiện nâng chất đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 7/7 xã nâng chất đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục.

Xác định xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, không có điểm dừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cầu Kè đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó, tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến nay, huyện Cầu Kè có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8/10 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 1/1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chất lượng của các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được nâng lên. Đối với xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm