Chung tay phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 21-22/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2024.

vna_potal_cao_bang_hoi_thi_tim_hieu_phong_chong_bao_luc_gia_dinh__7444087.jpg
Phần thi Tiểu phẩm đội thi huyện Bảo Lâm. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Tham gia Hội thi có 9 đội thi đến từ 9 huyện, thành phố với 54 thành viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đang sinh sống, lao động và học tập tại địa phương. Các đội tham gia ba phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm. Nội dung các phần thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em...; các nội dung trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; những mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình, cộng đồng dân cư...

vna_potal_cao_bang_hoi_thi_tim_hieu_phong_chong_bao_luc_gia_dinh__7444089.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng Đoàn Lê An traao Giải Nhất cho đội huyện Nguyên Bình. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng Đoàn Lê An, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của cộng đồng, chính quyền và tổ chức, đoàn thể ngày một nâng cao; các biện pháp phòng, chống, phê phán, lên án hành vi bạo lực gia đình đã và đang triển khai ở cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả. Số vụ bạo lực gia đình có xu hướng giảm, nhận thức của người dân đang dần thay đổi theo hướng tích cực và xuất hiện những tấm gương điển hình, tiên tiến.

Tuy nhiên, còn nhiều gia đình tiềm ẩn nguy cơ bạo lực, gây tổn thương về cả thể chất và tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình là do các thành viên trong gia đình không biết cách chia sẻ, giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình, dẫn đến việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề...

Bạo lực gia đình đã và đang ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, an ninh, trật tự xã hội, gây bất bình trong dư luận xã hội. Chính vì vậy, mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội cần chung tay góp sức đẩy lùi bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, có sự tôn trọng và yêu thương giữa các thành viên.

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”; “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; nét đẹp trong gia đình; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình ngày càng ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, giúp cho mỗi cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn để thực hiện đạt hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao Giải nhất cho đội thi huyện Nguyên Bình; Giải Nhì là đội thi huyện Bảo Lâm và thành phố Cao Bằng; giải Ba thuộc về đội thi huyện Bảo Lạc, Trùng Khánh và Quảng Hòa./.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm