Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Thủ đô đã giành được trong suốt chặng đường 70 năm qua. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng vũ trang Thủ đô nói riêng đã suốt đời cống hiến, hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, những nguy cơ tác động đến Việt Nam thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước nêu rõ, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, lực lượng vũ trang Thủ đô cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biẻu dựi lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biẻu dựi lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Cách đây trên 70 năm, để chuẩn bị lực lượng cho đấu tranh vũ trang tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, những tổ chức tiền thân của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã ra đời trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng như: “Đội Danh dự Việt Minh”, “Đoàn thanh niên Tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu”, “Đội tự vệ chiến đấu cứu quốc Hoàng Diệu”, “Đội Công nhân cứu quốc”... Đây là cơ sở, nền móng đầu tiên của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội sau này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Trải qua 70 năm, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã từng bước trưởng thành lớn mạnh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Ngay sau khi được thành lập, hướng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chấp hành quyết định của Thường vụ Trung ương Đảng, quân và dân Chiến khu XI với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã tích cực chủ động chuẩn bị và nổ sung mở đầu toàn quốc kháng chiến, bước vào cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội, thể hiện rõ tinh thần cảm tử để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là lời thề trước khi vào cuộc chiến, là lời khen tặng và ghi nhận hành động chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Đó là sự tiếp nối ý chí độc lập, tự cường trải qua lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam, đã trở thành biểu tượng của ý chí, tinh thần quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Truyền thống ấy luôn được các thế hệ Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội kế thừa và phát huy qua các thời kỳ.

Có thể bạn quan tâm