Thứ 2, 06/04/2020, 17:32 GMT+7
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính ở hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi
10:20, 04/02/2020
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành một số Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính ở hai tỉnh thuộc vùng Nam Trung Bộ là Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam. Ảnh: quangnam.gov.vn

Quảng Nam: Tại Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, huyện Quế Sơn thành lập xã Quế Mỹ, thị trấn Hương An. Sau khi sắp xếp, huyện Quế Sơn có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 2 thị trấn.

Huyện Nông Sơn sau khi thành lập xã Ninh Phước có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã.

Huyện Hiệp Đức sau khi thành lập thị trấn Tân Bình có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2020, tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 15 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 241 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 203 xã, 25 phường và 13 thị trấn.

Quảng Ngãi: Tại Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, Quảng Ngãi sắp xếp các đơn vị hành chính huyện Tây Trà, huyện Trà Bồng. Huyện Trà Bồng thành lập các xã Sơn Trà, Hương Trà, Trà Tây. Sau khi sắp xếp, huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và thị trấn

Huyện Bình Sơn điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Bình Thới, thị trấn Châu Ổ; thành lập xã Bình Tân Phú, xã Bình Thanh. Sau khi sắp xếp, huyện Bình Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn. 

Huyện Tư Nghĩa điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Tư Nghĩa có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 2 thị trấn. 

Ngoài ra, huyện Ba Tơ điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Ba Chùa, thị trấn Ba Tơ, xã Ba Dinh. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Tơ có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lý Sơn giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh. Chính quyền địa phương ở huyện Lý Sơn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật giao cho chính quyền địa phương ở huyện và xã trên phạm vi địa bàn huyện Lý Sơn.

Thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh được thành lập.

Tòa án nhân dân huyện Tây Trà giải thể, nhập vào Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà giải thể, nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ thành lập trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Phổ.

Kể từ ngày có hiệu lực thi hành 1/2/2020, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 148 xã, 17 phường và 8 thị trấn.
 
Trương Thị Diệp

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: