Thứ 6, 22/03/2019, 8:27 GMT+7
Bình Phước trồng gần 3.500 ha cao su để tạo quỹ an sinh xã hội
10:26, 24/05/2018
Quỹ an sinh xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo đã được tỉnh Bình Phước triển khai bằng một dự án trồng  cao su rất lớn, với 3.483 ha.

Người dân bón phân cho cây cao su Bình Phước
Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước dự án trồng cao su tập trung này sẽ tạo nguồn thu cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước duy trì ổn định để đóng góp phát triển cho địa phương.

Nguồn quỹ này được sử dụng đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội cho các xã nghèo, các thôn, bản đặc biệt khó khăn với đối tượng hưởng lợi chủ yếu là những hộ nghèo vùng nông thôn, bà con không những có cơ hội được sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục mà còn có cơ hội thay đổi kinh tế gia đình thông qua việc nhận làm công nhân trong các nông trường cao su.

Quỹ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước là một chủ trương lớn, thiết thực của tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đối với các vùng thuộc diện khó khăn, đặc biệt là người dân tộc bản địa sống lâu đời ở địa phương như S’Tiêng, người mới di cư đến địa bàn, đối tượng bảo trợ xã hội, phát triển kinh tế tại những địa bàn nông thôn, vùng khó khăn, biên giới và miền núi...

Chính vì vậy, Quỹ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước là mô hình mới được Chính phủ đặc biệt quan tâm và chỉ đạo Bình Phước cần bảo đảm các quy định về tài chính, quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng quy định pháp luật.

Riêng đối với cơ chế huy động nguồn từ diện tích cao su do các doanh nghiệp hỗ trợ, cần nghiên cứu kỹ, có phương án phù hợp để vừa phát huy trách nhiệm của các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý diện tích cao su nói trên, vừa đảm bảo rõ ràng về quản lý tài chính và tránh rủi ro cho Quỹ.

Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Bình Phước rà soát, làm rõ thực trạng quản lý, sử dụng đất và phương án khai thác sử dụng đất đối với hàng nghìn héc ta cao su trong Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước theo đúng quy định của pháp luật. Việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định…

Dương Chí Tưởng 

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: