Cao Bằng tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế theo lộ trình

Cao Bằng tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế theo lộ trình

Ngày 4/11, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và xóm, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cao Bằng tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế theo lộ trình ảnh 1Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Chính phủ, Đề án, phương án của tỉnh Cao Bằng.

Về mô hình, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh như hiện nay. Cán bộ được giao đảm nhiệm vị trí chức danh kiêm nhiệm cần nâng cao tinh thần chủ động, nghiên cứu phương pháp điều hành khoa học, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy một số cơ quan, đảng bộ trực thuộc cấp tỉnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị, đảm bảo các đầu mối tổ chức để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Trung ương; tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế theo lộ trình gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức sau sắp xếp, kiện toàn; đẩy mạnh hơn nữa việc phân công, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Cao Bằng tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế theo lộ trình ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chu Hiệu- TTXVN

Tính đến năm 2021, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện giảm được 128 biên chế so với 1.275 biên chế giao năm 2015 theo tinh Nghị quyết 39-NQ/TW, đạt tỷ lệ giảm 10,04%; giảm được 12,6 tỷ đồng do giảm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý, giảm biên chế.

Tỉnh thực hiện giữ nguyên số lượng, sở, ban, ngành; tổ chức bên trong thuộc các sở, ngành, UBND huyện, thành phố còn 283/417, giảm 134 đơn vị, đạt 107%; Lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố giảm 20/145 vị trí, đạt 68%. Vị trí lãnh đạo quản lý giảm 246 vị trí, đạt 133%. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập còn 633/833, giảm 200 đơn vị; Giảm 600 vị trí lãnh đạo, đạt 120,5% so với Đề án.

Đến hết năm 2020, giảm 1.782 biên chế, đạt 10% so với số biên chế sự nghiệp giao năm 2015; giảm 4,8 tỷ đồng kinh phí hoạt động.

Giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh có 1.462 xóm, tổ dân phố, giảm 1.025 xóm so với trước sáp nhập. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố sau sắp xếp là 8.888 người, giảm 15.691 người.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm