Cao Bằng: Tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Cao Bằng: Tạo sức bật xây dựng nông thôn mới
Chương trình đã tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện chương trình, Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-TTg, ngày 4/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo. Đến nay có 8 huyện: Thạch An, Phục Hoà, Thông Nông, Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Bảo Lạc thành lập Văn phòng Điều phối cấp huyện, các xã đã bố trí một cán bộ địa chính - xây dựng để theo dõi nông nghiệp và xây dựng NTM. Các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, giúp đỡ, hỗ trợ 70 xã theo sự phân công để tư vấn, hỗ trợ nguồn lực, bàn các giải pháp triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM. 

Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng) được đầu tư xây dựng khang trang.
Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng) được đầu tư xây dựng khang trang.
Toàn tỉnh tổ chức 317 lớp đào tạo, tập huấn cho 16.364 lượt người. Huy động vốn ngân sách Trung ương trực tiếp cho chương trình 248 tỷ 586 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu 20 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng cơ sở 52 tỷ 665 triệu đồng; nhiều cán bộ, nhân dân đã ủng hộ hơn 5 tỷ đồng, hiến 336.386 m2 đất, 524.202 ngày công lao động, 135 tấn xi măng, 10.000 viên gạch tuynel và hàng nghìn m3 cát, đá, sỏi...  Tỉnh đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu trung tâm được 175/177 xã; phê duyệt Đề án xây dựng NTM 131/177 xã. Đầu tư cải tạo nâng cấp 91 tuyến đường huyện, dài 536 km. 49/177 xã đạt tiêu chí số 3 về thuỷ lợi; 91/177 xã đạt tiêu chí số 4 về điện. Cơ sở vật chất trường học từng bước được xây dựng theo chuẩn, toàn tỉnh có 664 trường và trung tâm, trong đó có 12 trường phổ thông dân tộc nội trú, 100% xã có cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học, 98% xã có trường THCS, 100% huyện, Thành phố có từ 1 - 4 trường THPT; 100% xã có bộ máy hoạt động về học tập cộng đồng tại cơ sở để bồi dưỡng kiến thức về văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất cho các đối tượng lao động, chủ yếu là lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp nông thôn.  Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa An và Thành phố. 12/70 chợ nông thôn xây dựng theo quy hoạch đạt chuẩn, 67 xã đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, 100% xã có điểm bưu chính viễn thông, 100% xã được phủ sóng điện thoại di động, 78 xã có internet đến thôn, 74 xã đạt tiêu chí số 8 về bưu điện, 8 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Năm 2011, hỗ trợ 38 bộ máy cày, bừa trị giá hơn 1 tỷ đồng; thành lập 13 tổ hợp tác tại 13 xã điểm. Năm 2013, hỗ trợ hơn 812 tỷ đồng để xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản, gồm 182 con lợn nái Móng Cái, 4.550 kg thức ăn chăn nuôi và tập huấn kỹ thuật nuôi, chăm sóc lợn nái cho 91 hộ dân tại 3 huyện tham gia. Năm 2014 thực hiện mô hình chăn nuôi 132 con lợn nái Móng Cái sinh sản cho 77 hộ dân tại 3 huyện: Quảng Uyên, Hà Quảng, Thạch An... Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2011 đạt 8 triệu 400 nghìn đồng/năm; năm 2014 tăng lên gần 13 triệu đồng/năm. Đến nay, có 18 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập. Có 31 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, 67 xã đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 44 xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, 34 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục, 56 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế, 26 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, 1 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường, 91 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị, xã hội, 160 xã đạt tiêu chí số 19 an ninh, trật tự xã hội. Đến hết tháng 7/2015, toàn tỉnh bình quân đạt 5,62 tiêu chí/xã (theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM). Trong đó, xã Phúc Sen (Quảng Uyên) đạt 15 tiêu chí, 12 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 95 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 69 xã đạt 1 - 4 tiêu chí. Từ nay đến hết năm 2015, tỉnh phấn đấu 1 - 2 xã hoàn thành 19 tiêu chí; bình quân mỗi xã tăng 2 tiêu chí trở lên; phấn đấu có 6 - 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí. Giảm 28 xã đạt dưới 5 tiêu chí, để cuối năm 2015 còn 45 xã dưới 5 tiêu chí. 100% xã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch xã NTM, 100% xã phê duyệt đề án xã NTM; giải ngân 100% vốn được giao năm 2014 và năm 2015.
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm