Cần lưu giữ và phát triển nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày ở Bắc Kạn

Để tạo ra một sản phẩm dệt đẹp mắt, phải sử dụng nhiều công cụ và trải qua nhiều công đoạn khác nhau, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo của người dệt. Chính vì vậy, việc lưu giữ, bảo tồn nghề truyền thống này đang là đòi hỏi cấp bách.
 
Sản phẩm vải được dệt thủ công

 

Sau khi nhuộm màu, sợi được phơi khô
 
 Công đoạn se sợi

 

Bà Nguyễn Thị Đề, dân tộc Tày, thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể là một trong số những người còn khung cửi và biết dệt

 

Công đoạn luộc sợi. 

 Đề xuất