Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Phát biểu khai mạc Lễ khai giảng, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Lớp học gồm 95 đồng chí cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ XIII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hôi đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hôi đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 2,5 tháng, các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 46 chuyên đề, trong đó 37 chuyên đề do các chuyên gia trong nước và 9 chuyên đề do các chuyên gia quốc tế thực hiện. Nội dung chương trình học được chia làm 6 phần về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; về kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tiễn biên soạn và trực tiếp tham gia báo cáo các chuyên đề cho lớp bồi dưỡng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các đồng chí là bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong nước và quốc tế. Các chuyên đề được biên soạn công phu, tổ chức thẩm định chặt chẽ và chỉnh sửa nghiêm túc trước khi phát hành. Các giảng viên soạn bài theo phương pháp giảng dạy tích cực, trực tiếp trao đổi, thảo luận với học viên.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Điểm khác biệt nổi bật của lớp bồi dưỡng lần này là các đồng chí tham gia biên soạn nội dung chương trình đồng thời là người báo cáo chuyên đề và chủ trì thảo luận. Điều này góp phần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức và phong cách, kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình giảng dạy - học tập - thảo luận và tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ phía học viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng”.

Bên cạnh nghiên cứu các chuyên đề, lớp bồi dưỡng còn có các hoạt động đi khảo sát thực tế tại địa phương và ở nước ngoài, để các đồng chí học viên nghiên cứu, tìm hiểu thêm một số kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ khai giảng.
Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện đã chuẩn bị những điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, thuận tiện về nhiều mặt phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập của học viên.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, các học viên coi Học viện là địa chỉ gắn bó, chung sức xây dựng và phát triển Học viện ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu của bối cảnh mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bày tỏ vui mừng khi về dự Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi những lời chúc tốt đẹp đến các đồng chí học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XII đã nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh cùng các học viên tham gia lớp học. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh cùng các học viên tham gia lớp học. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” khẳng định quan điểm: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Từ nhận thức sâu sắc về tình hình thực tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chủ trương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các đồng chí lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng và Nhà nước. “Năm 2018, chúng ta đã tổ chức thành công hai lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, một lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là bước đột phá trong công tác cán bộ, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị trong thời kỳ mới”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, hai lớp bồi dưỡng đầu tiên trong Chương trình Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII sẽ được tổ chức từ nay cho đến khoảng đầu năm 2020. Học viên là những đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại diện cho các học viên phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại diện cho các học viên phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chương trình bồi dưỡng là những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII, những vấn đề toàn cầu và khu vực đang tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Những nội dung này là kết quả nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam và quốc tế.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm tới lớp học quan trọng này. Các đồng chí tham gia lớp học này được rà soát, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các đồng chí. Càng vinh dự bao nhiêu các đồng chí lại càng phải ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm của mình”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các đồng chí học viên phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế; nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học.

Đồng chí mong muốn, lớp bồi dưỡng sẽ thực sự là diễn đàn để các đồng chí học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp thu những kiến thức của lớp học, các học viên sẽ có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, địa bàn công tác. Bên cạnh đó, các học viên còn có trách nhiệm đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức lớp bồi dưỡng. Đây là căn cứ quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức lớp học có những điều chỉnh, bổ sung đối với các lớp sau.
Thu Phương

Có thể bạn quan tâm