Bổ sung nước giúp cải thiện sự linh hoạt của trẻ nhỏ

Bổ sung nước giúp cải thiện sự linh hoạt của trẻ nhỏ
Nghiên cứu được thực hiện đối với 75 trẻ em ở bang Illinois. Các nhà nghiên cứu theo dõi sự liên quan giữa lượng nước trong cơ thể và hoạt động của trẻ, sau khi trẻ uống chỉ khoảng nửa lít nước mỗi ngày trong thời gian 4 ngày, và sau khi trẻ uống 2,5 lít mỗi ngày cũng trong thời gian 4 ngày. Kết quả cho thấy, những trẻ có lượng nước dồi dào trong cơ thể có biểu hiện tốt hơn ở hoạt động được thử nghiệm để xác định sự linh hoạt trong nhận thức của trẻ. Ngoài ra, trẻ có biểu hiện phối hợp tốt hơn, phản ứng nhanh nhạy hơn sau khi uống thêm nước. Tuy nhiên, trẻ không có biểu hiện khác biệt nào ở các bài kiểm tra độ tập trung và kiềm chế.

Phát hiện trên gợi mở cách thức bảo vệ sức khỏe ở trẻ nhỏ, như việc bổ sung nước, có thể có lợi cho các hoạt động nhận thức phúc tạp như khả năng ghi nhớ và sự linh hoạt trong nhận thức của trẻ - những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập của trẻ.

Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tìm hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa việc bổ sung nước cho cơ thể và biểu hiện nhận thức ở trẻ thông qua sử dụng những hình ảnh chụp não trong những nghiên cứu trong tương lai để xem hệ thần kinh nào hưởng lợi nhất từ việc cơ thể được cung cấp nước đầy đủ.
 
Lan Phương  

Có thể bạn quan tâm