Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc ôn tập thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc ôn tập thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh học tập Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy chế để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội nhận thức đúng về những đổi mới của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017; tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi. 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN


Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, Bộ đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi. 

Sau khi kết thúc năm học theo kế hoạch, việc ôn tập của học sinh được thực hiện theo hướng tăng cường thời gian dành cho học sinh tự học. Các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục nghiên cứu và giúp học sinh làm quen với các bộ đề thi minh họa của Bộ trong quá trình dạy học và ôn luyện kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. 

Các cơ sở giáo dục yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi trung học phổ thông quốc gia đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập, thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 để có thêm căn cứ xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập thi năm 2017; chú ý các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Khi ôn tập, các trường tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục lớp 12 trung học phổ thông, quan tâm giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức theo tinh thần Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 

Các cơ sở giáo dục thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải. 

Việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ và các quy định của UBND tỉnh, thành phố; đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học. 

Đối với những học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các đối tượng này./. 


Có thể bạn quan tâm