Bộ Công Thương lên kế hoạch hành động phát triển vùng Tây Nguyên

Bộ Công Thương lên kế hoạch hành động phát triển vùng Tây Nguyên

Theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 152), Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với nhiều phương án, hành động cụ thể, thiết thực.

Cụ thể, Cục Công nghiệp có nhiệm vụ ưu tiên phát triển bền vững công nghiệp khai thác, chế biến bauxit, alumin, công nghiệp chế biến nhôm và các sản phẩm từ nhôm; phát triển ngành cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, nông, lâm sản.

Cùng đó, chú trọng tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, nhất là sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê tại tiểu vùng Trung Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Đồng thời, chú trọng vào phát triển công nghiệp khai thác, chế biến bauxit, alumin, công nghiệp chế biến nhôm tại tiểu vùng Nam Tây Nguyên (tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông).

Ngoài ra, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có nhiệm vụ duy trì phát triển ổn định, bền vững thuỷ điện; tăng cường thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển và lưu trữ năng lượng tái tạo; nghiên cứu khả năng cung cấp điện tại chỗ để phát triển ngành luyện kim nhôm.

Cụ thể, đơn vị có trách nhiệm duy trì công nghiệp thuỷ điện, phát triển năng lượng tái tạo đối với tiểu vùng Bắc Tây Nguyên (tỉnh Gia LaiKon Tum); tập trung phát triển năng lượng tái tạo đối với tiểu vùng Trung Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Đặc biệt, khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch vùng, địa phương; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ số trong năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Mặt khác, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có trách nhiệm xây dựng Đề án “Tăng cường thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển và lưu trữ năng lượng tái tạo vùng Tây Nguyên (trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023).

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử vùng Tây Nguyên; Cục Xúc tiến thương mại là tập trung xây dựng một số thương hiệu sản phẩm quốc gia như cao su, sầu riêng, bơ, hồ tiêu.

Bộ Công Thương lên kế hoạch hành động phát triển vùng Tây Nguyên ảnh 1Thu hoạch cà phê ở vùng trồng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Vụ thị trường trong nước có trách nhiệm hình thành và phát triển các hình thức tổ chức thị trường hiện đại như sở giao dịch hàng hoá cho các sản phẩm chủ lực của vùng. Đặc biệt là hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển các trung tâm logistics tại tiểu vùng Trung Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Để hoàn thành tốt những kế hoạch, Bộ Công Thương cũng có những phương án tổ chức thực hiện quản lý, phân cấp, phân quyền cụ thể.

Theo đó, các đồng chí Thứ trưởng theo lĩnh vực phụ trách, bám sát các mục tiêu, yêu cầu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại kế hoạch hành động, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức năng được giao phụ trách triển khai thực hiện.

Hơn nữa, bám sát cơ sở, tăng cường làm việc với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao cho ngành công thương; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Đáng lưu ý, Thủ trưởng của cơ quan đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu.

Cùng đó, tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành trong lĩnh vực phụ trách, kip thời báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

Ngoài ra, theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Công Thương trước ngày 5 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bên liên quan trong tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành các ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bộ Công Thương cũng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch hành động. Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị truyền thông thuộc Bộ, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi kế hoạch hành động này.

Uyên Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm