Bình Thuận xóa bỏ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc

Bình Thuận là tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống với 35 dân tộc anh em, 25.665 hộ, 104.066 nhân khẩu. Ngoài những nét văn hóa riêng, đồng bào nơi đây còn giữ một số hủ tục, tập tục lạc hậu như: tảo hôn, ma chay, bói toán… Với sự quan tâm của nhà nước, nhiều hủ tục, tập tục lạc hậu đang dần được xóa bỏ, góp phần làm bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

dong bao thieu so (1).JPG
Tiên phong trong việc tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc ở tỉnh Bình Thuận là đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Ảnh: Nguyễn Thanh

Tiên phong trong việc tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, tập tục lạc hậu là đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Bình Thuận hiện có 364 nhân viên y tế thôn, 1.976 cộng tác viên dân số. Không chỉ tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, đội ngũ này còn hướng dẫn đồng bào ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí. Trong quá trình thực hiện, Bình Thuận còn nếu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, già làng, người có uy tín… để đồng bào thực hiện theo. Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh đã từng bước thay đổi tập quán không phù hợp.

dong bao thieu so (7).jpg
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các hội thi dành cho đồng bào dân tộc giúp nâng cao nhận thức người dân, góp phần xóa bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu. Ảnh: Nguyễn Thanh
dong bao thieu so (3).jpg
Cán bộ y tế cơ sở đến từng thôn đồng bào dân tộc ở xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, phòng chống tình trạng tảo hôn. Ảnh: Nguyễn Thanh

Thời gian tới, Bình Thuận tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, trong đó duy trì và nhân rộng mô hình xã giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao trình độ dân trí, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc.

Nguyễn Thanh

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm