Bà Rịa-Vũng Tàu có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hệ thống nước thải tại làng nghề truyền thống bún Long Kiên (phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa) đã được nhà nước hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh, giúp người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với nghề. Ảnh: TTXVN phát
Hệ thống nước thải tại làng nghề truyền thống bún Long Kiên (phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa) đã được nhà nước hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh, giúp người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với nghề. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến tháng 11 trên địa bàn tỉnh có 26/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 55,3%.

Bà Rịa-Vũng Tàu có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ảnh 1Hệ thống nước thải tại làng nghề truyền thống bún Long Kiên (phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa) đã được nhà nước hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh, giúp người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với nghề. Ảnh: TTXVN phát

Đến nay, toàn tỉnh cũng đã có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6/8 huyện, thị, thành phố hoàn thành hoặc đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến tháng 11/2022, toàn tỉnh có 50 sản phẩm nông nghiệp của 20 chủ thể đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường và được người tiêu dùng tín nhiệm; được giới thiệu kinh doanh trên các trang mạng thương mại điện tử và chuỗi cửa hàng siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021-2025, Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đề nghị xét, công nhận huyện Côn Đảo đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hai huyện Long Điền và Đất Đỏ sẽ phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023; đến năm 2025 tỉnh sẽ được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí.

Để chủ động trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đến nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cũng đã thành lập mới, kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí chủ động rà soát, đề xuất cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí cấp huyện, cấp xã về các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính khả thi khi triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã ban hành Quyết định số 139/2022 về Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua "Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"; ban hành và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện; kế hoạch và triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022-2025. Cùng với việc tuyên truyền, các đơn vị, địa phương cũng đang phối hợp triển khai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, tham mưu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện hạng mục, công trình nông thôn mới…

Tỉnh đã bố trí tổng nguồn vốn đầu tư chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vào khoảng 13.500 tỷ đồng.

Hoàng Nhị

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm