Dấu ấn xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Hoa Sơn

Hệ thống cơ sở giáo dục được đầu tư nâng cấp với 3/3 trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Hệ thống cơ sở giáo dục được đầu tư nâng cấp với 3/3 trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Ngay sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân xã Hoa Sơn (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đã xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, về đích NTM nâng cao. Trong đó tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, định hướng phát triển sản xuất xã đến năm 2025 đưa ngành nông nghiệp và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Xã Hoa Sơn đã tập trung chỉ đạo, thi công xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; giao thông nội đồng theo chuẩn kỹ thuật, phục vụ có hiệu quả nhu cầu giao thông đi lại và sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được bê tông hóa. Hệ thống cơ sở giáo dục được đầu tư nâng cấp với 3/3 trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 3/3 thôn đều có nhà văn hóa, được trang bị đầy đủ các thiết chế văn hóa. Qua phong trào xây dựng NTM nâng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên…

Dấu ấn xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Hoa Sơn ảnh 1Hệ thống cơ sở giáo dục được đầu tư nâng cấp với 3/3 trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Thanh Tuyền

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm