Ứng Hòa hướng tới huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngày 28/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện… 

Ứng Hòa hướng tới huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, kinh tế huyện vẫn giữ được ổn định. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8.416 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2.859 tỷ đồng, tăng 7,8% (so với cùng kỳ năm 2020). Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 186 tỷ 200 triệu đồng (đạt 73% so với cùng kỳ năm 2020)…

Về công tác xây dựng nông thôn mới, huyện đã có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 là Hòa Nam, Liên Bạt, Hoa Sơn, hiện đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, Ứng Hòa đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2021. Qua rà soát, đánh giá, đến nay huyện đã bảo đảm đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Huyện đã hoàn thiện các trình tự, thủ tục trình thành phố thẩm tra.

Ứng Hòa hướng tới huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 ảnh 2Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác đã thăm, kiểm tra thực tế các công trình trường học, nhà văn hóa, đường hoa, đường tranh tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa.

Tại buổi làm việc, huyện kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công trục đường kinh tế phía Nam; xem xét đầu tư, cải tạo và mở rộng 20 tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện; hỗ trợ huyện kiên cố hóa 60km đê cấp III; nạo vét, tu bổ 100km kênh nội đồng; cải tạo 15 trạm bơm nội đồng; quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện (giai đoạn 2), bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiêu chí huyện nông thôn mới; đầu tư kinh phí bảo tồn, tu bổ, tôn tạo công trình di tích văn hóa Khu di tích cách mạng ATK Xứ ủy Bắc Kỳ thuộc xã Trầm Lộng và 8 di tích xuống cấp nghiêm trọng...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị huyện cần tập trung công sức, trí tuệ cho việc điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, tạo động lực, nguồn lực cho phát triển huyện. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cần tích hợp với các tiêu chí đô thị để đầu tư hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông phải quy hoạch và đầu tư. Huyện cũng cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất. Đặc biệt, huyện phải tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các khu, cụm công nghiệp để thúc đẩy Ứng Hòa thành huyện phát triển của thành phố trong 5 năm tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ với những khó khăn của huyện Ứng Hòa; đề nghị huyện Ứng Hòa cần rà soát lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2021 về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã Hoa Sơn, Hòa Nam, Liên Bạt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện cần chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường; tiếp tục rà soát, phát triển các sản phẩm OCOP; yêu cầu các nhà thầu đã trúng thầu cần thực hiện thi công để giải ngân vốn đúng tiến độ; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Thực hiện: Châu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm