Bà con Đăk Pne lưu giữ văn hóa cồng chiêng dân tộc Ba Na

Bà con Đăk Pne lưu giữ văn hóa cồng chiêng dân tộc Ba Na
Ngoài việc lưu giữ những bộ cồng chiêng, thì việc biết sử dụng loại nhạc cụ này cũng là một cách bảo tồn các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của xã.
 
Anh Đinh Nan, làng Kon Túc nhất quyết giữ bộ cồng chiêng do cha, ông để lại.
 Anh Đinh Nan, làng Kon Túc nhất quyết giữ bộ cồng chiêng do cha, ông để lại. 

Để lớp trẻ tiếp nối mạch văn hóa, các nghệ nhân lớn tuổi trong làng mở các lớp truyền dạy cho thế hệ thanh thiếu niên với các bài cồng chiêng truyền thống trong các lễ hội của người Ba Na như: cúng nhà rông, mừng lúa mới, cầu mưa, bắc máng nước.

Bà Y Kích, làng Kon Go 1, phấn khởi bên bộ cồng chiêng quý của gia đình.
 Bà Y Kích, làng Kon Go 1, phấn khởi bên bộ cồng chiêng quý của gia đình. 

Bà Y Kích (áo xanh), làng Kon Go 1, phấn khởi bên bộ cồng chiêng quý của gia đình.
Bà Y Kích (áo xanh), làng Kon Go 1, phấn khởi bên bộ cồng chiêng quý của gia đình.

Gìn giữ, truyền dạy cách sử dụng loại nhạc cụ này cho thế hệ sau cũng là một cách bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc
Gìn giữ, truyền dạy cách sử dụng loại nhạc cụ này cho thế hệ sau cũng là một cách bảo tồn các giá trị văn hóa  dân tộc
TTXVN

Có thể bạn quan tâm