Thứ 3, 17/07/2018, 15:5 GMT+7
Hà Nội gắn việc thực hiện quy tắc ứng xử với các phong trào thi đua
09:08, 25/08/2017
Phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở một số nơi trên địa bàn thành phố còn hạn chế, người dân chưa tự giác thực hiện, còn các cấp ủy, chính quyền chưa thực sự coi đây là nhiệm vụ cần quan tâm.
Đó là đánh giá của Ban Chỉ đạo chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội qua kiểm tra tại một số quận, huyện. Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo đề xuất các địa phương gắn việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử với các phong trào thi đua.
 

Những bước đi ban đầu 

Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” được triển khai đến cả hệ thống chính trị của thành phố. Đợt kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU đang được tiến hành tại các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố cho thấy, các cơ quan, địa phương đã bắt đầu triển khai đến các đơn vị cơ sở nhằm phát huy hiệu quả hai bộ quy tắc ứng xử trong cuộc sống. 

Quận Bắc Từ Liêm đã in cuốn sổ tay Quy tắc ứng xử, phát tới 100% cán bộ trong cơ quan hành chính thuộc quận; in tờ rơi nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn. Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết: Quận đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền trực tiếp tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ trưởng dân phố trên địa bàn về nội dung hai bộ quy tắc ứng xử. 13/13 phường cũng được triển khai theo hình thức tổ chức hội nghị tọa đàm, nội dung xoay quanh vấn đề thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, hướng dẫn bổ sung đưa vào quy ước tổ dân phố nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng để nhân dân thực hiện. 

Huyện Mê Linh yêu cầu các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc nội dung quy tắc ứng xử đến cộng đồng dân cư, các cán bộ, công chức, người lao động. Huyện in hơn 2.000 cuốn tài liệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung hai bộ quy tắc ứng xử đến từng gia đình, từng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Huyện giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới nhân dân, xây dựng chuyên mục, viết bài, đưa tin việc triển khai trên địa bàn huyện. 

Tại huyện Quốc Oai, việc triển khai thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện. Theo ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, các cơ quan, đơn vị của huyện đã nghiêm túc triển khai, tạo chuyển biến căn bản về nếp sống văn minh của người Hà Nội. 

Cần thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai hai bộ quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội mới được hơn nửa năm nên kết quả thực hiện mới chỉ là bước đầu. Bên cạnh một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng thực hiện, vẫn còn có nơi chưa thực hiện tốt, việc triển khai mới chỉ là hình thức. Đó là chưa nói đến công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện dưới cơ sở cũng chưa được một số địa phương đặt ra. Chính vì vậy, đến thời điểm này, nhiều người chưa được tiếp cận với hai bộ quy tắc ứng xử. 

Không để tình trạng hình thức hóa 

Trong đợt kiểm tra việc thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” tại các sở, ngành, quận, huyện, Ban Chỉ đạo chương trình đặc biệt quan tâm đến việc triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đây chính là cơ sở quan trọng để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh – một phong trào mà thành phố luôn ưu tiên hàng đầu trong nhiều năm qua. 

Tại cuộc kiểm tra ở Quận ủy Hai Bà Trưng và Quận ủy Thanh Xuân, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị địa phương quan tâm đến việc triển khai hai bộ quy tắc ứng xử một cách thực chất, có hiệu quả. Các địa phương cần gắn tiêu chí thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử này vào bình bầu thi đua, đánh giá cán bộ công chức và bình xét gia đình văn hóa. Như vậy, cán bộ, công chức và người dân sẽ ý thức hơn trong việc thực hiện văn hóa ứng xử. 

Ông Nguyễn Văn Phong cho rằng, thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức gây dư luận không tốt, vì vậy cần  phải coi trọng văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với người dân, với doanh nghiệp. 

Tại buổi kiểm tra ở quận Bắc Từ Liêm, huyện Mê Linh và huyện Quốc Oai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị các quận, huyện tập trung triển khai Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội, trong đó chú trọng đến việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử. Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong hoạt động của các cơ quan hành chính và trong đời sống xã hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương cần có hướng triển khai hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của cán bộ và người dân trong việc thực hiện quy tắc ứng xử. 

Thực tế, việc thay đổi nhận thức của mỗi cá nhân không đơn giản, nhất là vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử. Vì vậy, để hai bộ quy tắc ứng xử thực sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống và mỗi cán bộ, người dân đều tự giác thực hiện, việc thực hiện cần bền bỉ. Tuy nhiên, điều không thể thiếu để thực hiện thành công là sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Đinh Thị Thuận
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: