Tuyên truyền miệng - kênh truyền tải thông tin hiệu quả ở Phục Hòa

Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, huyện Phục Hòa xác định tuyên truyền miệng không chỉ giúp cấp ủy thông báo kịp thời, có định hướng những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, mà còn là kênh quan trọng chuyển tải những thông tin nội bộ, giải thích cho cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu rõ thông tin, trên cơ sở đó định hướng dư luận, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy KT - XH phát triển. 

Công tác tuyên truyền đã góp phần thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 
Trong ảnh: Nông dân xã Cách Linh (Phục Hòa) thu hoạch mía.
 

Hiện nay, huyện có 1 báo cáo viên cấp tỉnh, 30 báo cáo viên cấp huyện và 29 báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn; đây là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai thực hiện công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện chú trọng lựa chọn xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh; nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp tuyên truyền, thuyết phục quần chúng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao. Ngoài đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, huyện còn thành lập đội ngũ báo cáo viên pháp luật; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của hệ thống MTTQ, các đoàn thể và các ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền ở từng địa phương, đơn vị. 

Cùng với xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, huyện đổi mới nội dung, cách truyền đạt và hình thức tổ chức tuyên truyền phong phú, ngắn gọn, đủ lượng thông tin cần thiết, phù hợp từng đối tượng, từng địa phương; tổ chức hội nghị thông tin thời sự (1 lần/tháng). Các xã, thị trấn cung cấp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo định kỳ 1 lần/tháng, với thời lượng khoảng 30 - 45 phút, được lồng ghép vào hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy hoặc các đoàn thể chính trị. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, chi ủy dành khoảng 30 - 45 phút để thông tin thời sự trong nước, quốc tế và tuyên truyền các văn bản chính sách mới. Qua các buổi thông tin thời sự, các báo cáo viên được tiếp nhận những thông tin chính thống, có định hướng về tình hình chính trị, KT - XH, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh, huyện. Từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phục Hòa đã mở 8 buổi hội nghị thông tin thời sự thường kỳ cho các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội, các xã, thị trấn, thu hút 669 lượt người nghe. Báo cáo viên, tuyên truyền viên các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức 90 buổi tuyên truyền miệng về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư..., thu hút 5.962 lượt người nghe. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để điểm nóng xảy ra trên địa bàn…

Đồng chí Phạm Ngọc Triển, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thành, báo cáo viên cơ sở cho biết: Để đảm bảo các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống, ngoài việc tuyên truyền tại các hội nghị, xã phối hợp đến các xóm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương, cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Điển hình nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng làm đường nông thôn. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã chọn xóm Nà Mười làm điểm vận động nhân dân làm đường. Lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn do xóm chủ yếu là hộ nghèo, để đóng góp tiền rất khó; xã cử đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xuống kết hợp với chi bộ, Ban Mặt trận tuyên truyền, vận động và kêu gọi con, em trong xóm đi làm ăn xa ủng hộ tiền. Sau thời gian tuyên truyền, con em trong xã đã ủng hộ được hơn 25 triệu đồng, bà con trong xóm đóng góp được hơn 120 triệu đồng làm đường nông thôn. Đến nay, xóm làm được 2,9 km đường bê tông, tổng vốn đầu tư 3,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ước trị giá hơn 145 triệu đồng. Từ thành công ở xóm Nà Mười, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hỗ trợ tiền làm đường bê tông. Đến nay, xã làm được 23,77 km đường nông thôn, tổng đầu tư hơn 62 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 833 triệu đồng. Qua tuyên truyền, nhiều hộ dân trong xã tự nguyện hiến đất, ủng hộ tiền, như: Triệu Văn Tải, xóm Phiêng Cọn hiến trên 2.000 m2 đất;  Đinh Văn Khôi, xóm Nưa Khau hiến 150 m2 và ủng hộ 2 triệu đồng; Phan Văn Thuật, xóm Bình Lâu, hiến hơn 200 m2 đất… 

Bằng nhiều hình thức cùng sự hoạt động tích cực của đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu rõ những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy KT - XH phát triển. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đồng chí Nông Văn Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, huyện chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, trước hết là đổi mới về nội dung, cách truyền đạt và hình thức tổ chức phong phú, sinh động, phù hợp từng đối tượng, địa phương. Từ đó góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin của đảng viên, quần chúng nhân dân vào các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.


Đề xuất