Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, tuyên dương 20 cá nhân tiêu biểu nhất trong số 336 đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2018. 
Đến dự chương trình có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao tặng biểu trưng cho Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm lần thứ V-năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao tặng biểu trưng cho Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm lần thứ V-năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của tuổi trẻ cả nước trong thời gian qua; đặc biệt, biểu dương 336 gương tiêu biểu tham dự Đại hội - những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua của tuổi trẻ cả nước học tập và làm theo lời Bác. Từ việc phát hiện và tôn vinh này đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, truyền đi những thông điệp ý nghĩa để thế hệ trẻ rèn luyện, phấn đấu.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng biểu trưng cho Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng biểu trưng cho Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng cho Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng cho Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được tổ chức Đoàn triển khai bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thanh thiếu niên; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thanh nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên.

Các chương trình, phong trào, cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt công tác Đoàn. Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, tổ chức Đoàn cũng cần thẳng thắng nhìn nhận hạn chế, yếu kém trong phong trào học tập và làm theo Bác để tiếp tục có giải pháp khắc phục.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng cho Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng cho Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Giao lưu cùng Đại úy Nguyễn Nhật Quang, thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác 2018 tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Giao lưu cùng Đại úy Nguyễn Nhật Quang, thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác 2018 tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Chính vì vậy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng trở nên vô cùng quan trọng, là động lực để mỗi bạn trẻ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.
Anh Hồ Đức Hoàn, Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác 2018 giao lưu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Anh Hồ Đức Hoàn, Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác 2018 giao lưu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác trong thế hệ trẻ, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tổ chức Đoàn các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, sâu rộng để thế hệ trẻ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập và làm theo lời Bác trở thành ý thức tự giác và là việc làm thường xuyên của mỗi bạn trẻ.

Các cấp bộ Đoàn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên; lấy những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên Giáo trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên Giáo trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Để tập hợp lôi cuốn được đông đảo giới trẻ, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý tổ chức Đoàn cần nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý đoàn viên thanh niên, ứng dụng công nghệ và tận dụng thế mạnh của truyền thông đa phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, giáo dục thanh thiếu niên. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ cả nước.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định, khắc ghi lời dạy của Bác, tổ chức Đoàn luôn xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa then chốt.

Từ kết quả thực tiễn, anh Lê Quốc Phong cho biết, sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên.

Học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh niên, góp phần cổ vũ, hình thành lối sống đẹp trong thanh niên. Học theo Bác và làm theo Bác, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên khắp các lĩnh vực, tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng do Đoàn phát động.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, anh Lê Quốc Phong cũng nhận định việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức Đoàn, của đoàn viên, thanh niên vẫn còn những hạn chế.

Cụ thể như một bộ phận thanh niên với những biểu hiện chưa tốt trong nhận thức và hành động; một bộ phận cán bộ đoàn chưa nhiệt huyết với phong trào; một bộ phận đoàn viên thiếu gương mẫu; một số tổ chức Đoàn thiếu sáng tạo, chủ động trong triển khai phong trào, tính hấp dẫn, thu hút thanh niên chưa cao.
Triển lãm ảnh tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Triển lãm ảnh tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo anh Lê Quốc Phong, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn trong cả nước sẽ tiếp tục kiên trì, sáng tạo trong triển khai các chương trình, phong trào, cuộc vận động  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”...

Diễn ra trong hai ngày 19-20/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018 là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ cả nước để cùng đánh giá kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; biểu dương, tôn vinh những thanh niên tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018./.
T.Hoài
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm