Từ tháng 2/2017, Thẻ nhà báo sẽ được xét cấp hai đợt mỗi năm

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đưa ra tại Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại và thu hồi thẻ mới được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký ban hành, có hiệu lực từ 15/2/2017. 

Tu thang 2/2017, The nha bao se duoc xet cap hai dot moi nam hinh anh 1
Ảnh minh họa - TTXVN

Quy định mới cũng nêu rõ, hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo được khai theo mẫu, được người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ ký duyệt, đóng dấu. Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, cần có bản sao bằng đại học, cao đẳng (có chứng thực); bản sao quyết định tuyển dụng hoặc giấy tờ liên quan chứng minh thời gian công tác liên tục 2 năm trở lên… 

Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo trước ngày 1/11 và ngày 21/4 hàng năm và trước 120 ngày tính đến thời điểm Thẻ nhà báo hết thời hạn sử dụng được quy định trên thẻ đến Cục Báo chí (đối với báo in, báo điện tử, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí); Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đối với phát thanh, truyền hình). 

Ngoài ra, người được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ phải làm thủ tục chuyển đổi theo quy định. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ xét đổi thẻ. Người được đổi thẻ nhà báo có trách nhiệm nộp lại thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác để chuyển về cơ quan quản lý. 

Người được đổi thẻ nhà báo có trách nhiệm nộp lại thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác để chuyển về cơ quan quản lý.
Đối với trường hợp được cấp thẻ nhưng đã mất hoặc làm hỏng, phải có đơn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Đơn đề nghị cấp lại phải có xác nhận của cơ quan công tác và giấy báo mất có xác nhận của công an thị trấn, xã, phường nơi mất thẻ về trường hợp mất thẻ; trường hợp thẻ bị hỏng phải gửi kèm theo thẻ cũ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp lại Thẻ nhà báo. 

Trong trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ thời điểm có quyết định thu hồi, người đứng đầu cơ quan báo chí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người bị thu hồi thẻ nhà báo có trách nhiệm thu lại thẻ nhà báo của người bị thu hồi thẻ nhà báo nộp về cơ quan quản lý… 

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT được ban hành thay thế cho Thông tư 07/2007/TT-BVHTT năm 2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn cấp, đổi thu hồi Thẻ nhà báo. Trước đó, Thông tư 07 quy định mỗi năm một lần, cơ quan quản lý sẽ xét cấp bổ sung Thẻ nhà báo vào dịp Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
 

Đề xuất