Trưng bày và giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ tu

Đội cồng chiêng củađồng bào Cơ-tu biểu diễn tại chương trình

Chương  trình  có  sự  tham  gia  của nhiều  nghệ  nhân  và  đồng  bào  Cơ-tu đến  từ  3  địa  phương:  Thừa  Thiên  - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Tại đây, nhiều hình ảnh, hiện vật có chủ đề "Nét đẹp văn hóa Cơ-tu" đã được trưng bày phục  vụ  du  khách.  Bên  cạnh  đó, các hoạt động biểu diễn nhạc cụ, hát lý, giới thiệu nghề thủ công truyền thống của đồng bào Cơ-tu cũng đã được tổ chức...
 
Nghệ nhân người Cơ-tu trình diễn nghề đan mây, tre và các dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp
 
Các thiếu nữ Cơ-tu biểu diễn điệu nhảy Tung tung za zá
 
Trình diễn nhạc cụ và các bài hát lý của đồng bào Cơ-tu
 
Một số sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Cơ-tu được trưng bày, giới thiệu với du khách

Trần Lê Lâm

 

Đề xuất