Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến xem triển lãm. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN

Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Với nhiều văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày tại triển lãm là tập hợp các nguồn sử liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Gần 100 bản đồ và nhiều văn bản, hiện vật được trưng bày tại triển lãm, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN

Đặc biệt, trong số gần 100 bản đồ được trưng bày, triển lãm có sưu tập gồm 4 tập bản đồ và 30 bản đồ do nhà nước Trung Quốc xuất bản qua các thời kỳ cho thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đây chính là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông.
 
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 11/8.

Sau triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông bàn giao số bản đồ và tư liệu này cho tỉnh Ninh Thuận lưu trữ, trưng bày, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân, du khách./.

Đề xuất