Trẻ em dân tộc Mông vui Tết ở bản Phiêng Canh, huyện Mộc Châu (Sơn La)

Trẻ em dân tộc Mông vui Tết ở bản Phiêng Canh, huyện Mộc Châu (Sơn La)
Trẻ em dân tộc Mông vui Tết ở bản Phiêng Canh, huyện Mộc Châu (Sơn La) ảnh 1Trẻ em dân tộc Mông vui Tết ở bản Phiêng Canh, huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Trần Hiếu
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm