Trà Vinh phấn đấu phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer

Người dân xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trồng rừng. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Người dân xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trồng rừng. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tỉnh ủy Trà Vinh vừa ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer”, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm mục tiêu thực hiện tốt chính sách, bảo đảm sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hoá, xã hội cho vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh.

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy sẽ chú trọng phát triển kinh tế, giảm nghèo đa chiều bền vững, nâng cao mức sống cho đồng bào Khmer; rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các vùng; từng bước giảm dần, phấn đấu không còn địa bàn đặc biệt khó khăn; góp phần quan trọng để xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Tỉnh ủy Trà Vinh đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như: giảm hộ nghèo đa chiều trong đồng bào Khmer từ 3 - 4%/năm; tỷ lệ dân số người dân tộc Khmer tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên; 100% số xã vùng đồng bào Khmer đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm, tạo việc làm mới cho khoảng 15.000 lao động người dân tộc Khmer; học sinh dân tộc Khmer đi học trong độ tuổi cấp Tiểu học đạt 100%, Trung học cơ sở đạt 99%, Trung học phổ thông đạt 66%; 99% hộ Khmer được sử dụng nước hợp vệ sinh; 99,5% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; hỗ trợ 100% hộ thuộc đối tượng chính sách có nhu cầu về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề.

Trà Vinh phấn đấu phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer ảnh 1Người dân xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trồng rừng. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Hàng năm, có 95% trở lên xã, phường, trị trấn có đông đồng bào Khmer vững mạnh về quốc phòng – an ninh; đảng viên dân tộc Khmer chiếm 20% trở lên so tổng số đảng viên chung toàn tỉnh; 100% ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc Khmer đều có đảng viên là người Khmer. Bên cạnh đó, tuyển dụng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người Khmer cơ bản phù hợp với tỷ lệ dân số ở từng địa phương. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người Khmer đạt từ 20% trở lên so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Để thực hiện được các mục tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TU, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo các Đảng bộ địa phương trong tỉnh tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt đời sống vùng đồng bào dân tộc Khmer. Các đơn vị tiếp tục duy trì công tác tuyển dụng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người Khmer có đủ trình độ, năng lực để đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học – kỹ thuật… để vận động, hướng dẫn đồng bào Khmer thực hiện hiệu quả công cuộc phát triển.

Theo tổng kết của Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện nhiệm vụ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer, giai đoạn 2016 – 2020, Trà Vinh đã đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương, địa phương để xây dựng 685 công trình hạ tầng kỹ thuật về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế… Tỉnh còn tranh thủ lồng ghép các nguồn vốn các chương trình, dự án, vốn tài trợ của chính phủ nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ đầu tư xây dựng gần 600 công trình cơ sở hạ tầng phục cho yêu cầu dân sinh và phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh.

Với sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng cùng với thực hiện kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ đời sống, sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Trà Vinh đã có bước chuyển biến tích cực. Hơn 94 % ấp, khóm có đông đồng bào Khmer đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ Khmer nghèo giai đoạn 2016 – 2020 giảm 19,9 %, đạt mức bình quân 4 %/năm. Hiện toàn tỉnh còn 2.860 hộ Khmer nghèo, chiếm 3,21% so tổng số hộ Khmer của tỉnh; số hộ Khmer cận nghèo còn 8.916 hộ, chiếm 9,9 % so tổng số hộ Khmer của tỉnh.

Phúc Sơn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm