Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VII

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành phiên bế mạc.

Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VII ảnh 1Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII. Theo đó, 22 đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII. Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII. Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội khóa VII gồm: Phạm Hồng Hương, Khuất Việt Dũng, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Văn Kiểm.

Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VII ảnh 2Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại phiên họp thứ nhất cũng đã bầu 13 đồng chí vào Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VII. Đồng chí Lương Hồng Phong làm Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VII.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục phát huy bản chất bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VII ảnh 3Tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, sau hơn hai ngày làm việc tâm huyết, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VII ảnh 4Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khoá VII phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên và cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước. Các văn kiện của Đại hội là định hướng quan trọng cho hoạt động và sự phát triển của Hội trong 5 năm tới.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp Hội cần tổ chức quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội; động viên anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đề ra, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm