Tăng cường hiệu quả công tác dân tộc đóng góp vào sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường hiệu quả công tác dân tộc đóng góp vào sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh để đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững Thành phố đã được đề ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021, do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 20/1.

Tang cuong hieu qua cong tac dan toc dong gop vao su phat trien Thanh pho Ho Chi Minh hinh anh 1Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; triển khai hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thành phố.

Thành phố cũng tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và giải quyết kịp thời những vấn đề đồng bào dân tộc quan tâm; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc tại khu dân cư trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển Thành phố…

Tang cuong hieu qua cong tac dan toc dong gop vao su phat trien Thanh pho Ho Chi Minh hinh anh 2Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện đã đạt được trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2020, góp phần vào những thành tựu của Thành phố năm 2020, vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. 

Thống nhất với nội dung triển khai kế hoạch, chương trình nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021 được đề ra tại Hội nghị, ông Ngô Minh Châu yêu cầu, năm 2021, các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị trên địa bàn phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân tộc theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, chào mừng thành công Đại hội lần XIII của Đảng. 

Tang cuong hieu qua cong tac dan toc dong gop vao su phat trien Thanh pho Ho Chi Minh hinh anh 3Đại diện các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giao ước thi đua triển khai công tác dân tộc năm 2021

Thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với tình hình công tác dân tộc tại Thành phố; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ban đẩy mạnh thi đua sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội Xuân, các hoạt động vui chơi giải trí, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, người lao động, đảm bảo mục tiêu “Tết đến với mọi người, mọi nhà” và trên tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.

Năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của Thành phố đã quan tâm, đầu tư thực hiện chính sách dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đồng bào các dân tộc, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý Nhà nước của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tang cuong hieu qua cong tac dan toc dong gop vao su phat trien Thanh pho Ho Chi Minh hinh anh 4Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 3 từ phải sang) trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ 2 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3; thực hiện tốt các chính sách dân tộc đặc thù của thành phố; nâng cao hiệu quả chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc trên địa bàn trong các dịp lễ, Tết, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn như triển khai chính sách hỗ trợ hàng quý cho 50 giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc với tổng số tiền hơn 335 triệu đồng; hỗ trợ cấp bù lãi suất cho 1.167 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng…

Tang cuong hieu qua cong tac dan toc dong gop vao su phat trien Thanh pho Ho Chi Minh hinh anh 5Khen thưởng đại diện các tập thể đã tích cực tham gia công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc năm 2020. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thành phố đang xem xét, ban hành Bộ tài liệu dạy và học tiếng Hoa, Khmer, Chăm phục vụ việc tổ chức học tiếng nói, chữ viết dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào dân tộc Hoa, Khmer, Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố./.

Xuân Khu


Đề xuất