Sa Pa định hướng phát triển du lịch cộng đồng

Xã Tả Van phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo đó, sẽ có 12 điểm du lịch cộng đồng được khai thác. Dự kiến đến năm 2020, các điểm du lịch này đón trên 400.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 100 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 30% dân số tại các điểm du lịch cộng đồng theo hình thức gián tiếp và trực tiếp.
 
Xã Tả Van phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng sinh thái homestay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 
 
 
 
 
Quốc Khánh 
 

Đề xuất