Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Quy dinh moi ve mau Giay chung nhan hoan thanh chuong trinh giao duc pho thong hinh anh 1
Quy dinh moi ve mau Giay chung nhan hoan thanh chuong trinh giao duc pho thong hinh anh 2Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; hiệu lực thi hành từ 13/8/2020.Ảnh :giaoducthoidai.vn

Theo đó, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thước 19cmx13,5cm. Mặt trước nền màu nâu có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt sau nền màu trắng, hoa văn viền màu vàng, chữ màu đen, hình trống đồng in chìm chính giữa.

Nội dung ghi trên Giấy chứng nhận bao gồm: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Nơi sinh; Giới tính; Dân tộc; Đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm… (ghi năm hoàn thành); tại… (ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình Trung học phổ thông); Huyện (Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh)- Tỉnh, thành phố; Ngày, tháng, năm cấp giấy chứng nhận; Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình Trung học phổ thông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

Thông tư này áp dụng đối với trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2020; thay thế Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp Trung học phổ thông.

Việt Hà

Tin liên quan


Đề xuất