Quảng Ninh sẽ sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã

Quảng Ninh sẽ sát nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: itgate.com.vn

Theo đó, huyện Hải Hà sẽ thực hiện sáp nhập xã Phú Hải, xã Quảng Trung, xã Quảng Điền vào thị trấn Quảng Hà; sáp nhập xã Quảng Thắng vào xã Quảng Minh; xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa.

Đối với huyện Bình Liêu sẽ thực hiện sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu nhằm nâng cấp, mở rộng, tạo không gian phát triển cho thị trấn Bình Liêu.

Huyện Tiên Yên sẽ sáp nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực. Huyện Đầm Hà sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân. Thực hiện sáp nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương của thành phố Uông Bí.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, ổn định gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp sau sắp xếp.

Về thời gian thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương phải xây dựng cụ thể từng mốc thời gian hoàn thành, đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30/12/2019. Đến Đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc bố trí, sắp xếp ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy, cán bộ, công chức các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định và có tính tới yếu tố đặc thù sau sắp xếp đến năm 2025 theo đúng chủ trương, hướng dẫn của Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức khối nhà nước tại các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định. Đến đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cơ bản bố trí, sắp xếp các chức danh đang được bảo lưu chức danh và chế độ của chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập cơ bản bảo đảm số lượng theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, có lộ trình hợp lý; báo cáo xin ý kiến các cấp có thẩm quyền theo quy định; sớm thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo sự ổn định sau sắp xếp để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Văn Đức


Đề xuất