Quảng Bình: Hỗ trợ người dân bảo vệ và phát triển rừng

Quảng Bình: Hỗ trợ người dân bảo vệ và phát triển rừng

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định hỗ trợ người dân thực hiện bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Quảng Bình: Hỗ trợ người dân bảo vệ và phát triển rừng ảnh 1Mô hình du lịch sinh thái kết hợp với bảo vệ rừng ở rừng Lim - Quảng Bình. Ảnh: TTXVN

Đối tượng được hưởng trợ cấp từ quyết định của tỉnh gồm: các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã còn khó khăn và xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các gia đình được hưởng trợ cấp đang thực hiện bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng tự nhiên được giao, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ với diện tích từ 0,3 ha trở lên; nhận khoán bảo vệ rừng từ 1 ha trở lên trong thời gian chưa thể tự túc được lương thực theo quy định.

Mức trợ cấp bằng gạo hoặc tiền với giá trị tương ứng 15 kg gạo/khẩu/tháng. Thời gian trợ cấp tối đa 9 tháng/năm, mỗi năm trợ cấp tối đa không quá 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng, thời gian trợ cấp không quá 7 năm.

Để đảm bảo chính sách hỗ trợ sớm đi vào cuộc sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giao quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh quyết định, phê duyệt danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người Kinh nghèo được hưởng hỗ trợ theo quy định. Các sở, ngành chức năng cùng các đơn vị liên quan khác được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phối hợp, chủ trì thẩm định, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ của các địa phương.

Quảng Bình đã ban hành, thực hiện nhiều chính sách tích cực nhằm hỗ trợ người dân bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn như: hỗ trợ cây giống, hướng dẫn đồng bào quy trình trồng và chăm sóc rừng; tập huấn nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm cho đồng bào trong việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng, phát triển rừng bền vững vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa bảo vệ tốt tài nguyên, môi trường.

Địa phương đã thực hiện quy hoạch diện tích 3 loại rừng; trong đó, ưu tiên giao một phần cho cộng đồng và hộ đồng bào dân tộc quản lý, sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, độ che phủ rừng hàng năm ở địa phương đều tăng. Tỷ lệ che phủ rừng ở tỉnh hiện đứng thứ hai cả nước với khoảng 70%.

Mạnh Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm